Módl się razem z nami do Boga o natchnienie w działaniach

Modlitwa

Modlitwa w języku polskim:

Boże, nasz Ojcze,
Który jesteś w niebie,
Uświęć nasze dzieła,
Abyśmy w Twoje imię
Mogli nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Niech nasza fundacja Naturae Omen,
Będzie świadkiem Twojej miłości,
I wypełniając wolę Twoją,
Nieśmy pomoc potrzebującym.

Niech nasze serca będą pełne miłosierdzia,
A nasze ręce szybko pomagające,
Abyśmy zawsze byli światłem dla innych,
I dawali świadectwo Twojej łaski.

Boże, błogosław nasze wysiłki,
I udziel nam siły, abyśmy mogli kontynuować naszą misję,
Abyśmy byli świadkami Twojej miłości i łaski
Dla wszystkich, którzy nas potrzebują. Amen.

Modlitwa w języku łacińskim:

Deus Pater noster,
Qui es in caelis,
Sanctifica opera nostra,
Ut in nomine tuo
Adiutorium possimus ferre egentibus.

Sit Naturae Omen nostra fundatio,
Testimonium tuae caritatis,
Et voluntatem tuam facientes,
Subveniamus necessitatibus.

Sit cor nostrum plenum misericordia,
Et manus nostrae celeriter subveniens,
Ut semper simus lumen aliorum,
Et testimonium gratiae tuae.

Deus, benedic operibus nostris,
Et fortitudinem tribue, ut possimus pergere ministerium,
Ut testimonium tuae caritatis et gratiae simus
Omnibus qui nos requirunt. Amen.