Historia fundacji

Historia

Historia fundacji

Historia Fundacji Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas rozpoczęła się kilka lat temu, w roku 2011, kiedy grupa studentów z ambicjami i ideałami, a także chęcią niesienia pomocy potrzebującym postanowiła działać razem. Wszyscy członkowie tej grupy byli silnie związani z wartościami chrześcijańskimi i uważali, że ich życie powinno być inspirowane miłością i dobrocią do innych.

Po kilku miesiącach planowania i przygotowań, grupa ta założyła Fundację Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas. Fundacja zaczęła działać w wielu krajach, współpracując z różnymi organizacjami, aby nieść pomoc potrzebującym. W działalności Fundacji uczestniczyli wolontariusze, którzy angażowali się w różne projekty i programy, takie jak pomoc dla bezdomnych, dla osób cierpiących na choroby, dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Nazwa Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas (łac. Znak natury - Fundacja Pomocy Potrzebującym) powstała podczas zajęć łaciny na Uniwersytecie. Znak Natury odnosi się do odradzającego się życia, które chcemy zapewnić naszym podopiecznym.

Fundacja Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas szybko zyskała uznanie i szacunek w środowisku, w którym działała. Jej członkowie i wolontariusze byli doceniani za ich poświęcenie i determinację w dążeniu do poprawy jakości życia ludzi, którzy potrzebowali pomocy.

Od tamtej pory Fundacja Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas rozwija się i umacnia swoją pozycję jako ważnej i cenionej organizacji non-profit, która nieustannie dąży do poprawy świata poprzez swoją działalność opartą na wartościach chrześcijańskich.