Msza święta w intencji Fundacji Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas

Zaproszenie na msze święte w intencji fundacji

msze święte w intencji fundacji chrześcijańskiej

Msza święta w intencji Fundacji Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas jest okazją do modlitwy za działania i prośbą o dalszą pomoc Boga w naszym szerzeniu pomocy i ewangelii.

Możemy wyrazić nasze pragnienie, aby nasza działalność służyła pozytywnemu wpływowi na otoczenie, a także aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naturalnym ekosystemom oraz społeczeństwu.

Modląc się do Boga o potrzebne łaski i błogosławieństwa, możemy również poprosić Go o mocne prowadzenie i obdarowanie Fundacji Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas najlepszymi myślami oraz dobrym sercem. Zapraszamy na msze święte w roku 2023, których główną intencją jest prośba o błogosławieństwo.

Kto może uczestniczyć w mszy świętej zorganizowanej przez tę fundację?

Msza święta zorganizowana przez Fundację Naturae Omen - Benevolentiae Institutum Societas jest otwarta dla wszystkich.

Każdy, kto czuje się wezwany do udziału i ma potrzebę modlitwy lub dziękczynienia, może wziąć udział w tej szczególnej chwili. Uczestnicy mają okazję poczuć bliskość Boga poprzez modlitwę, a także poznawać innych ludzi i ich dobre intencje. Wszystkie osoby szanujemy za to, że biorą udział w mszy świętej oraz za ich gotowość by pomagać innym.

Czy istnieje możliwość finansowania lub dofinansowania mszy świętej odbywającej się w intencji tego instytutu?

Istnieje kilka sposobów na finansowanie lub dofinansowanie tego typu ceremonii religijnych. Jednym ze sposobów jest poszukiwanie sponsorów, którzy byliby skłonni wesprzeć mszę świętą poprzez ofiarowanie darowizn lub inne formy dotacji. Ponadto istnieją również organizacje pozarządowe i fundacje, które mogłyby sfinansować takie przedsięwzięcie.

Rozkład dziękczynnych mszy świętych w roku 2023

Data: Godzina Mszy świętej:
11.01.2023 11:30
14.02.2023 12:00
03.03.2023 17:00
11.04.2023 17:00
4.05.2023 17:00
29.06.2023 18:00
27.07.2023 18:00
25.08.2023 11:00
11.09.2023 11:00
13.10.2023 18:00
21.11.2023 11:30

Ostatnio dodane

nagroda dla osób zasłużonych działalnością charytatywną

Inspirujące historie ludzi którym udało się osiągnąć sukces poprzez działalność charytatywną

Wiele ludzi poszukuje inspiracji, która pomogłaby im pomóc w rozpoczęciu działalności charytatywnej lub w posz…

działalność charytatywna katolickich fundacji

Dlaczego warto pomagać potrzebującym za pośrednictwem katolickich fundacji?

Pomaganie potrzebującym może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń życiowych. Dzięki pomocy…

katolicka audycja radiowa

Audycje radiowe jako źródło informacji o katolicyzmie i jego nauce

Audycje radiowe stanowią ważne źródło informacji o katolicyzmie i jego nauce. Można w nich usłyszeć wiele inte…

kim są święci kościoła katolickiego?

Co znaczy być Świętym Kościoła Katolickiego?

Bycie Świętym Kościoła Katolickiego oznacza osiągnięcie doskonałej cnoty i oddanie się Bogu. Aby uzyskać taki …