PROTEKTOR DUCHOWY OMCTH

Wielce Błogosławiony Grzegorz III Laham, Patriarcha miast Antiochii, Aleksandrii i Jeruzalem, Cylicji, Syrii, Iberii, Arabii, Mezopotamii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całego Wschodu, Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Biskup Biskupów, Trzynasty spośród Świętych Apostołów, Patriarcha Melchickiego Kościoła Grecko-Katolickiego w pełnej jedności z Rzymem.

 

 1 października 2013 wspólnota polskich Dam i Rycerzy przystąpiła do Międzynarodowej Federacji Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (OMCTH) jako Wielki Przeorat Polski.

OMCTH jest międzynarodową federacją organizacji nawiązujących duchowością i tradycją do średniowiecznych Templariuszy. Siedziba główna mieści się w Kolonii.

23 września 1990 roku, właśnie w Kolonii, w Bazylice Św. Gereona, w obecności Jego Eminencji Arcybiskupa Joachima kardynała Meisnera, Wielce Błogosławiony Patriarcha Antiocheński dla katolików obrządku melchickiego Maksym V Hakim podpisał dokument stwierdzający, że stał się Protektorem Duchowym OMCTH. 27 kwietnia 1994 delegacja OMCTH została podjęta na audiencji przez Błogosławionego Jana Pawła II, papieża.

Wielce Błogosławiony Patriarcha Grzegorz III Laham jest Protektorem Duchowym OMCTH od roku 2000.

OMCTH prowadzi dzieła pobożne w Ziemi Świętej w postaci szpitali w Nablusie i Betlejem oraz sierocińca w Betlejem.

PROTEKTOR KRÓLEWSKI

Jego Cesarska Wysokość książę dr Asfa-Wossen Asserate, Książę Etiopii jest Protektorem Królewskim Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani.

J.C.W. Książę Asfa-Wossen Asserate jest prawnukiem J.C.M. Haile Selassie I, ostatniego panującego Cesarza Etiopii. Jest naukowcem i dziennikarzem, żyjącym na emigracji we Frankfurcie nad Menem.

Książę został Protektorem Królewskim Templariuszy OMCTH 14 sierpnia 2008 roku, a zatwierdzony został na tej funkcji decyzją W.B. Patriarchy Gregoriosa III, przekazaną mu przez Legata Patriarchy, Przew. ks. prałata Joana Evangelistę Jarque i Jutglar, Kapelana Jego Świątobliwości Papieża w Bazylice Santa Maria in Cosmedin w Rzymie, dnia 13 października 2008 roku.

WIELKI KOMANDOR GENERALNY
Wielkim Komandorem Generalnym OMCTH jest br. Werner Rind, KGCTJ, Wielki Przeor Niemiec.
Polecane strony
OMCTH Wielki Przeorat Niemiec
Patriarchat Grecko-Melchicko-Katolicki Jerozolimy
Stolica Apostolska
Zaloguj            © 2006-2012 KONDOR sp.z o.o.                 webmaster: amidar@gazeta.pl